Classes de natació

Classes per alumnes de 16 anys en endavant.

Aqueta activitat engloba tots els nivells, des de la iniciació a la natació fins el perfeccionament.
Els alumnes es divideixen en grups de nivell.

Horaris –

 • de 7.15 a 8.00 hores
 • de 10.15 a 11.00 hores
 • de 16.00 a 16.45 hores
 • de 21.00 a 21.45 hores
Preus (mensuals) abonat no abonat
1 classe a la setmana 35.30 € 38.60 €
2 classes a la setmana 57.75 € 65.00 €
3 classes a la setmana 62.30 € 77.25 €
4 classes a la setmana 75.20 € 91.00 €
5 classes a la setmana 85.50 € 106.00 €

CURSET SOCIAL -

Aquesta activitat engloba tots els nivells, des de la iniciació a la natació fins el perfeccionament.
Els alumnes es divideixen en grups de nivell,i amb una quantitat de 6 nens per grup.

per alumnes de 4 a 13 anys

De setembre a juny 

Horaris Edats
de 17.30 a 18.15 hores  
dilluns / dimecres / divendres de 4 a 6 anys
dimarts / dijous de 4 a 13 anys
de 18.15 a 19.00 hores  
de dilluns a divendre de 4 a 13 anys
de 10.00 a 10.45 hores  
dissabte de 4 a 13 anys

 

Preus (mensuals) abonat no abonat
1 classe a la setmana 34.00 € 36.00 €
2 classes a la setmana 46.00 € 58.20 €
3 classes a la setmana 58.20 € 67.75 €
4 classes a la setmana 67.20 € 85.65 €
5 classes a la setmana 75.20 € 92.70 €

 

CURSET PER A JOVES -

Aquesta activitat és un continuitat del curset social i el treball és de perfeccionament 

per alumnes de 14 i 15 anys

De setembre a juny –

       Horaris -                               

           * dimarts i divendres de 19.30 a 20.15 hores

Preus (mensuals) abonat  no abonat
1 classe a la setmana 34.00 € 36.00 €
2 classes a la setmana 46.00 € 58.20 €

 

CURSET INTENSIU -

Aquesta activitat engloba tots els nivells, des de la iniciació a la natació fins el perfeccionament.
Els alumnes es divideixen en grups de nivell,i amb una quantitat de 6 nens per grup.
Aquest cursets té una durada de una quinzena i es du a terme diàriament de dilluns a divendres.

 per alumnes de 4 a 13 anys

Juliol -

Horaris – (de dilluns a divendres) 

 • de 17.30 a 18.15 hores

 • de 18.15 a 19.00 hores

 Dates -

         * 1a. quinzena - del 3 al 14 de juliol 

         * 2a. quinzena - del 17 al 31 de juliol

Agost -  

Horari - (de dilluns a divendres)

 • de 18.15 a 19.00 hores

 Dates -

         * 1a. quinzena - de l'1 al 15 d'agost

         * 2a. quinzena - del 16 al 31 d'agost

Preus (quinzenals) abonat no abonat
5 classes a la setmana 46.00 € 58.20 €

Classes per alumnes a partir de 18 mesos en endavant.
Els objectius d’aquesta activitat els marca el mateix alumne, i es el monitor que es va adaptant constantment a aquests objectius.
Per tant aquest tipus de curset de natació és vàlid per adaptació a l’aigua, millora i perfeccionament de la natació, preparació per competicions, per treballs de mobilitat i recuperació de malalties, ...

Durada de les classes – 30 minuts
Horaris a convenir – (excepte aquells on es fan classes en grup)

1 ALUMNE AMB 1 MONITOR -

 

 Preus – (mensuals) abonat  no abonat 
 1 classe a la setmana  51.50 €  63.50 €
 2 classes a la setmana  97.00 €  121.00 €
 3 classes a la setmana  129.25 €  161.50 €
 4 classes a la setmana  160.50 €  201.25 €
 5 classes a la setmana  188.00 €  236.25 €

2 ALUMNES AMB 1 MONITOR -

Es podrà fer segons el nivell dels 2 alumnes

 Preus – (mensuals i per alumne) abonat  no abonat 
 1 classe a la setmana 38.60 € 51.50 €
 2 classes a la setmana 72.75 € 97.00 €
 3 classes a la setmana 96.94 € 129.25 €
 4 classes a la setmana 120.38 € 160.50 €
 5 classes a la setmana 141.00 € 188.00 €

 

CLASSES INDIVIDUALS INTENSIVES -

Sessions 1alumne-1monitor 1alumne-1monitor 2alumnes-1monitor 2alumnes-1monitor
   abonat no abonat   abonat no abonat 
51.50 € 63.50 € 38.60 €  51.50 €
62.80 € 77.90 € 47.10 € 62.80 €
74.25 € 92.30 € 55.65 € 74.20 €
85.80 € 106.70 € 64.35 € 85.80 €
97.00 € 121.00 € 72.75 € 97.00 €
105.00 € 131.10 € 79.75 € 105.00 €
10  113.00 € 141.25 € 84.80 € 113.00 €
12  129.25 € 161.50 € 96.94 € 129.25 €
16  160.50 € 201.25 € 120.38 € 160.50 €
20  188.00 € 236.25 € 141.00 € 188.00 €

 

Aquests preus son contant que l'alumne fa totes les sessions del mes. Si es faltés a alguna sessió es descomptarà en el següent rebut:

 La meitat de la sessió, si:

 •     l'alumne no pot assistir a la sessió, i avisa amb temps suficient (matí abans, dia abans, ...)
 •     falta el seu monitor, n'oferim un altre i no volen fer la sessió

La totalitat de la sessió, si:

 •     falta el seu monitor i no li podem oferir cap altre monitor
 •     és dia festiu

Si no s’avisa de la falta d’assistència, el total de la classes es cobrarà igualment.

Classes per a nens /es de 3 a 18 mesos.
Les classes es duen a terme amb un adult (pare, mare, ...) dins l’aigua junt amb el nadó.
Els objectius d’aquesta activitat son , la familiarització amb l’aigua, la flotació, la adaptació de la respiració en les immersions i la supervivència.

Cursos trimestrals – entre les següents dates:

 • del 26 de setembre al 23 de desembre de 2016
 • del 1 de gener al 31 de març de 2017
 • del 1 d’abril al 30 de juny de 2017

Horaris -

 • dimecres –  de 16.45 a 17.30 hores
 • divendres – de 16.30 a 17.15 hores
 • dissabte - de 11.15 a 12.00 hores

 Preus – (trimestrals)

 • fill d'abonat – 154.00 €
 • fill de no abonat – 167.00 €

Si un alumne no pot assistir a qualsevol classe, i s’avisa amb temps suficient ( matí abans, dia abans, ...), la meitat del cost de la classe es descomptarà al fer el pagament.

Si no s’avisa de la falta d’assistència, el total de la classes es cobrarà igualment.

logo nats

Pol. Ind. Casa Nova · Pedraforca, 2
Sant Fruitós de Bages
Tel: 938 773 399
nats@nats.cat

Horari

De dilluns a divendres – de 6.30 a 22.30 hores

Dissabte – de 8.00 a 21.00 hores

Diumenge i festius – de 8.00 a 15.00 hores

Segueix-nos